درباره ما

اطلاعات عمومی


نمایش تیم مارزرو وقت ملاقات


ما برای خدمت آماده ابم

برخی خدمات


انتخاب دکتر


پرستاران مجرب

سلامت شما


خدمات اورژانسی

همیشه با شماییم


تجهیزات مدرن


01234567890

سال با شما


01234567890

متخصص0123456789001234567890

جایزه


012345678900123456789001234567890

مشتریان راضیتیم مدیریتی ما

لیست متخصصیندندانپزشک

دکتر مهدی حسینیان


متخصص جراح دهان،فک و صورت

جراحی های ایمپلنت در کلینیک آوا توسط دکتر حسینیان(جراح فک و صورت_استاد دانشگاه) انجام میشوند.
دندانپزشک

ساحل سنجابی


متخصص پریو
دندانپزشک

فهیمه سرزعیم


متخصص پروتزعضویت در گروه ما

میزبانی شما در کلینیک آوا افتخار ماست.